Hủy

Đặng lê nguyên vũ Tin tức

  • 11/05/2016 - 08:30

    Khi Trung Nguyên "tách" quyền

    Trong 4 mảng chính của thị trường cà phê, ông Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ thể hiện quyền lực “vua cà phê” như thế nào trong thời gian tới?