Hủy

Danh mục hàng hóa Tin tức

  • 08/11/2013 - 11:14

    Mở thêm cơ hội cho dòng vốn tư nhân

    Khá nhiều ngành, lĩnh vực đang được đề nghị loại khỏi danh mục, hoặc giảm tỷ lệ Nhà nước nắm giữ vốn, mở thêm cơ hội cho dòng vốn tư nhân.
  • 11/10/2013 - 08:36

    Tiếp tục bình ổn giá sữa

    Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ký ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới sáu tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá.