Hủy

Danh sách đen Tin tức

  • 14/01/2013 - 10:48

    Lập “danh sách đen” 443 nhà thầu

    Đây là những nhà thầu không tuân thủ biện pháp thi công, để vật tư ngoài phạm vi công trường, thi công không giấy phép, không gia hạn thời gian thi công