Hủy

Đập thủy điện Tin tức

  • 26/07/2018 - 08:55

    Dòng Mê Kông chết chóc

    Vụ vỡ đập tại Lào cho thấy những hậu quả khủng khiếp của việc bức tử dòng Mêkông bằng các dự án thủy điện.
  • 18/01/2017 - 15:12

    Sông Mê Kông tiếp tục bị bóp nghẹt

    Lại thêm một con đập được lên kế hoạch xây dựng trên sông Mê Kông, có thể làm trầm trọng thêm tác động tiêu cực từ các con đập ở thượng nguồn.