Hủy

Đắt hàng Tin tức

  • 13/07/2016 - 13:00

    Trái phiếu ngân hàng đắt hàng

    Thời gian gần đây, ngân hàng đã tăng cường sử dụng công cụ nợ bằng cách phát hành các loại giấy tờ có giá có kỳ hạn, bao gồm cả trái phiếu.