Hủy

Đất Nhơn Trạch Tin tức

  • 09/04/2018 - 08:00

    Cuộc di cư về phía Đông

    Nhơn Trạch đang quy hoạch phát triển thành đô thị loại 2 vào 2020 nhưng bài toán nằm ở nút thắt hạ tầng giao thông kết nối đang giải quyết nhanh chóng.
XOR, XOR Việt Nam