Hủy

Đất nông nghiệp Tin tức

  • 11/05/2016 - 16:39

    Đất trồng lúa: Thừa và thiếu

    Chưa khi nào ngành nông nghiệp nói chung và trồng lúa của Việt Nam lại đứng trước sức ép cải tổ và tái cơ cấu lớn như hiện tại.
  • 08/09/2014 - 11:16

    Thanh Oai sẽ thành đại đô thị

    Theo Quy hoạch xây dựng huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000, tổng diện tích đất trong phạm vi quy hoạch khoảng hơn 12.385ha.