Hủy

Đất nông nghiệp Tin tức

  • 11/05/2016 - 16:39

    Đất trồng lúa: Thừa và thiếu

    Chưa khi nào ngành nông nghiệp nói chung và trồng lúa của Việt Nam lại đứng trước sức ép cải tổ và tái cơ cấu lớn như hiện tại.