Hủy

Data Tin tức

 • 11/04/2023 - 08:51

  Data Center tăng nhiệt

  Cơ hội để Việt Nam thu hút dòng tiền đầu tư lớn vào các trung tâm dữ liệu (data center).
 • 11/04/2023 - 07:30

  Data Center tăng nhiệt

  Cơ hội để Việt Nam thu hút dòng tiền đầu tư lớn vào các trung tâm dữ liệu (data center).
 • 11/10/2022 - 19:30

  Big Data vạn năng

  Đại dịch đã thúc đẩy sự chuyển hướng sang dữ liệu mới và phân tích nhanh, biến nơi đây trở thành một cuộc chiến mới của doanh nghiệp.
 • 29/06/2022 - 14:13

  'Bắt' dữ liệu trở nên hữu ích

  Ngày 24/6, Hội Tin học TP.HCM đã cùng Western Digital Việt Nam tổ chức diễn đàn đầu tiên tại Việt Nam về Data: “VIETNAM DATA SUMMIT 2022: ĐỂ DATA LÊN TIẾNG”.
 • 16/06/2022 - 17:10

  VIETNAM Data 2022: Để Data lên tiếng

  Hội Tin học TP.HCM sẽ cùng Western Digital tổ chức diễn đàn đầu tiên tại Việt Nam về data: “VIETNAM DATA SUMMIT 2022: ĐỂ DATA LÊN TIẾNG” diễn ra vào ngày 24/6.
 • 15/12/2021 - 14:42

  Big Data vạn năng

  Đại dịch đã thúc đẩy sự chuyển hướng sang dữ liệu mới và phân tích nhanh, biến nơi đây trở thành một cuộc chiến mới của doanh nghiệp.