Hủy

Dầu khí Tin tức

  • 18/09/2019 - 08:00

    POW: Nhìn xa vẫn sáng

    Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) có nhiều động lực tăng trưởng dài hạn trong bối cảnh nguy cơ thiếu điện ở miền Nam.