Hủy

Dầu loang Tin tức

  • 08/03/2014 - 21:09

    Tàu Việt Nam sẽ tìm kiếm suốt đêm

    Ngoài nghi vấn hai vệt dầu loang do máy bay AN-26 của Việt Nam phát hiện, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa phát hiện thêm dấu tích chiếc máy bay.