Hủy

Dau noi Tin tức

 • 07/06/2018 - 16:19

  Patamar Captial đầu tư vào JupViec.vn

  Quỹ đầu tư Mỹ Patamar Capital vừa hoàn tất việc đầu từ vào JupViec.vn,nền tảng kết nối người giúp việc và khách hàng thông qua ứng dụng di động.
 • 09/02/2018 - 08:30

  Cầu nối IB tỉ đô

  Nhà đầu tư nước ngoài chú ý, đổ tiền vào thị trường chứng khoán Việt Nam vì nhiều lý do.
 • 06/06/2017 - 14:53

  KDC tính nới room ngoại lên 100%

  Hội đồng quản trị KDC dự kiến sẽ trình cổ đông xem xét kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu của khối ngoại lên mức tối đa 100%.