Hủy

Đầu tư tại trung quốc Tin tức

  • 06/03/2018 - 08:30

    Nguy cơ nội tại của kinh tế Trung Quốc

    Cát Lâm, Liêu Ninh và Hắc Long Giang là những đối tượng bị tác động mạnh nhất bởi sự thu hẹp quy mô của các ngành công nghiệp nặng truyền thống.