Hủy

DBC Tin tức

  • 09/12/2014 - 16:25

    SCIC đăng ký thoái vốn Dabaco

    SCIC đăng ký bán hết 6 triệu cổ phiếu DBC, tương ứng với 9,56% cổ phần từ ngày 15/12/2014 đến ngày 13/1/2015.