Hủy

Đế chế Alibaba Tin tức

Jack Ma - Người

Jack Ma - Người "gieo quẻ"

Jack Ma tin rằng, nếu có một sự thay đổi dự kiến sắp diễn ra, tốt nhất là nên chuẩn bị sớm.