Hủy

Đền Quán Thánh Tin tức

  • 05/07/2013 - 16:48

    Ảnh hiếm về Việt Nam 120 năm trước

    Dưới triều Nguyễn, cứ 3 năm triều đình lại mở khóa thi Hương ở các tỉnh lớn, người thi đỗ năm sau sẽ lên kinh đô để thi Hội và thi Ðình.