Hủy

Đểu Tin tức

  • 19/05/2014 - 14:15

    Lưu ý khi vay tín chấp

    Vay tín chấp là người vay không có tài sản thế chấp cho ngân hàng và sẽ trả tiền gốc cùng tiền lãi cố định hằng tháng (chia đều theo thời gian vay).
  • 03/07/2013 - 12:44

    Đi ăn với đối tác: Ai nên trả tiền

    Sếp luôn là người thanh toán. Trường hợp không ai có ý định "chủ chi", tiền hóa đơn nên được chia đều, không phân biệt ai gọi ít ai gọi nhiều.