Hủy

Đi ngang Tin tức

Thị trường cà phê ngày 14/10

Thị trường cà phê ngày 14/10

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đi ngang ở 41,9-42,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London giảm trong khi giá Arabica sàn New York tăng.

 • 17/09/2016 - 08:59

  Thị trường cà phê ngày 17/9

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giao dịch không đổi ở 40,1-40,8 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tăng trong khi giá Arabica sàn New York giảm.
 • 15/09/2016 - 08:23

  Thị trường cà phê ngày 15/9

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đi ngang ở 40,2-40,9 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York tăng nhẹ.
 • 30/08/2016 - 10:11

  Thị trường cà phê ngày 30/8

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đi ngang ở 38,3-38,8 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London không đổi trong khi giá Arabica sàn New York tiếp tục tăng.
 • 16/08/2016 - 08:06

  Thị trường cà phê ngày 16/8

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đi ngang ở 38-38,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tiếp tục giảm trong khi giá Arabica sàn New York tăng.
 • 11/08/2016 - 08:03

  Thị trường cà phê ngày 11/8

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đi ngang ở 38-38,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
 • 09/08/2016 - 08:19

  Thị trường cà phê ngày 9/8

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đi ngang ở 38-38,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tiếp tục tăng trong khi giá Arabica sàn New York giảm.
 • 17/06/2016 - 08:21

  Thị trường cà phê ngày 17/6

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đi ngang ở 35,7-36,4 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.
 • 31/05/2016 - 08:33

  Bản tin thị trường cà phê ngày 31/5

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đi ngang ở 35,4-36 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York không đổi.
 • 14/05/2016 - 08:35

  Bản tin thị trường cà phê ngày 14/5

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giao dịch không đổi ở 36,1-36,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.
 • 03/05/2016 - 08:02

  Bản tin thị trường cà phê ngày 3/5

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đi ngang ở 34,2-34,8 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London không đổi trong khi giá Arabica sàn New York giảm.
 • 16/04/2016 - 08:29

  Bản tin thị trường cà phê ngày 16/4

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên không đổi ở 33,4-33,8 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tiếp tục tăng trong khi giá Arabica sàn New York giảm.
 • 05/03/2016 - 09:15

  Bản tin thị trường cà phê ngày 5/3

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đi ngang ở 30,2-30,9 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York diễn biến trái chiều.
 • 23/02/2016 - 08:24

  Bản tin thị trường cà phê ngày 23/2

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giao dịch không đổi ở 30,4-31,1 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng nhẹ.