Hủy

Đi nước ngoài Tin tức

  • 09/07/2014 - 20:25

    Ai đang sở hữu Thế Giới Di Động?

    Những người trong công ty sở hữu khoảng 50%, trong khi hai quỹ đầu tư nước ngoài nắm khoảng 30%, số còn lại thuộc về các cổ đông bên ngoài MWG.
  • 27/05/2014 - 17:33

    Nghệ thuật sang đường ở Việt Nam

    Người nước ngoài ở Việt Nam kể chuyện qua đường, quan trọng nhất là ngay khi thò chân xuống đường, bạn không được phép dừng lại. Phải di chuyển, nhất định phải di chuyển!