Hủy

Đi nước ngoài Tin tức

  • 09/07/2014 - 20:25

    Ai đang sở hữu Thế Giới Di Động?

    Những người trong công ty sở hữu khoảng 50%, trong khi hai quỹ đầu tư nước ngoài nắm khoảng 30%, số còn lại thuộc về các cổ đông bên ngoài MWG.
  • 27/05/2014 - 17:33

    Nghệ thuật sang đường ở Việt Nam

    Người nước ngoài ở Việt Nam kể chuyện qua đường, quan trọng nhất là ngay khi thò chân xuống đường, bạn không được phép dừng lại. Phải di chuyển, nhất định phải di chuyển!
Người Tiên Phong