Hủy

Địa bàn hoạt động Tin tức

Warren Buffett của Trung Quốc

Warren Buffett của Trung Quốc

Chỉ trong vòng 2 thập kỷ, doanh nhân này đã đưa Fosun trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất Trung Quốc.