Hủy

Diamond Plaza Tin tức

Ưu đãi mua sắm hàng hiệu ngày 20/10

Ưu đãi mua sắm hàng hiệu ngày 20/10

Mỗi hóa đơn có sản phẩm nữ giới tại Diamond Plaza, khu mua sắm Khách sạn Rex, Union Square TP.HCM và Tràng tiền Plaza Hà Nội được giảm trực tiếp đến 5 triệu đồng.

XOR, XOR Việt Nam