Hủy

Diana Tin tức

  • 14/01/2013 - 10:12

    Bán doanh nghiệp cũng là kinh doanh?

    Một số người cho rằng bán doanh nghiệp là chấp nhận thất bại, tuy nhiên một số khác lại coi đây là chiến lược để doanh nghiệp phát triển.