Hủy

Dịch vụ bán lẻ Tin tức

3 trợ lực chính của ngành bán lẻ

3 trợ lực chính của ngành bán lẻ

Phần lớn năm 2023 chứng kiến sức mua của người tiêu dùng sụt giảm, nguyên nhân do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế trong nước và quốc tế giảm tốc.

  • 25/09/2023 - 15:44

    Ngành dịch vụ tiếp đà phục hồi

    Tiêu dùng nội địa phục hồi và sự gia tăng số lượng du khách quốc tế đến Việt Nam đã củng cố thêm cho tăng trưởng của ngành dịch vụ.