Hủy

Dịch vụ công nghệ thông tin Tin tức

  • 24/06/2014 - 11:53

    PVcomBank 5 tháng lãi 31,6 tỉ đồng

    Tính đến ngày 31/5, huy động vốn trên thị trường của PVcomBank đạt 65.075 tỉ đồng, dư nợ tín dụng thị trường đạt 38.837 tỉ đồng.
  • 24/11/2012 - 07:25

    Ưu tiên thu hút FDI vào Việt Nam

    Thời gian tới sẽ ưu tiên thu hút FDI vào các ngành công nghệ cao, công nghiệp cơ khí, công nghệ thông tin và truyền thông...