Hủy

Dịch vụ giao đồ ăn Tin tức

Năm 2023: CPI bình quân tăng 3,25%

Năm 2023: CPI bình quân tăng 3,25%

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, CPI tháng 12 tăng 0,12% so với tháng trước; còn so với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 12 tăng 3,58%.