Hủy

Dịch vụ video Tin tức

Hiện tượng Netflix

Hiện tượng Netflix

Khoản tiền chi thêm của Netflix cũng đủ để trả cho tất cả các chương trình của HBO hoặc của BBC.

  • 05/08/2012 - 15:19

    Google ngừng phát triển hàng loạt dịch vụ

    Google đang ngưng phát triển hàng loạt ứng dụng, dịch vụ ít được người dùng quan tâm, đã lỗi thời để bảo đảm lợi nhuận cũng như tập trung phát triển các sản phẩm khác.
  • 12/04/2012 - 15:50

    Xem YouTube bắt đầu phải trả phí

    YouTube vừa cho biết sẽ giúp các nhà sản xuất video kiếm tiền dựa trên việc thu phí truy cập hoặc đặt quảng cáo vào các đoạn video phát trực tiếp.
Người Tiên Phong