Hủy

Điềm báo Tin tức

  • 27/07/2016 - 15:42

    Điềm báo ngày tàn của Yahoo

    Trong một trò chơi của lãnh đạo Yahoo 10 năm trước, nhắc Google, họ nhớ đến tìm kiếm, nhắc Microsoft là Windows, nhưng với Yahoo, chẳng ai thống nhất câu trả lời.