Hủy

Điện ảnh Tin tức

  • 29/09/2019 - 15:42

    Khơi thêm giá trị sống

    Nếu được đầu tư nghiêm túc, những sản phẩm văn hóa và tinh thần sẽ mang lại nhiều trái ngọt.
  • 15/08/2018 - 08:30

    VEF mang ngàn tỉ vào phim

    Lần đầu tiên điện ảnh có quỹ đầu tư ngàn tỉ đồng để hỗ trợ các đơn vị sản xuất phim.