Hủy

Điện ảnh Tin tức

Khơi thêm giá trị sống

Khơi thêm giá trị sống

Nếu được đầu tư nghiêm túc, những sản phẩm văn hóa và tinh thần sẽ mang lại nhiều trái ngọt.

  • 15/08/2018 - 08:30

    VEF mang ngàn tỉ vào phim

    Lần đầu tiên điện ảnh có quỹ đầu tư ngàn tỉ đồng để hỗ trợ các đơn vị sản xuất phim.
  • 22/09/2017 - 08:00

    Phim Việt khát kịch bản

    Một kịch bản hay chưa chắc đã ra được một bộ phim hay. Nhưng một kịch bản dở chắc chắn sẽ có bộ phim thảm họa.