Hủy

Diễn đàn việt ý Tin tức

  • 24/01/2014 - 08:47

    Bitcoin vào Việt Nam: Kẻ say người sợ

    Là loại tiền ảo khá mới, đồng bitcoin đầu tiên đã có mặt tại Việt Nam và đã có cả doanh nghiệp chấp nhận giao dịch với đơn vị tiền tệ này.