Hủy

Dien giai Tin tức

  • 16/08/2016 - 08:30

    Đầu tư phim Việt: Cạm bẫy lớn

    Giá trị toàn thị trường phim Việt năm 2015 ước tính đạt gần 2.500 tỉ đồng. Dự báo đến năm 2020, con số này sẽ là 7.500 tỉ đồng.