Hủy

Dien luong Tin tức

  • 26/06/2023 - 11:15

    Người hùng thầm lặng

    Ít ai biết rằng Ronbay Technology của Bai Houshan đang nắm 1/3 thị trường thế giới về vật liệu cathode giàu niken, một thành phần chủ chốt trong pin xe điện.
  • 12/06/2023 - 08:00

    Dùng bữa ăn giữ chân nhân viên

    Nhiều doanh nghiệp xem lựa chọn bữa ăn chất lượng là một phần trong việc giữ chân nhân viên. Đó chính là cơ hội kinh doanh cho PITO.