Hủy

Dien luong Tin tức

  • 13/08/2020 - 08:00

    Cờ đến tay điện gió

    Việt Nam được kỳ vọng có thể trở thành một trung tâm điện gió ngoài khơi lớn của thế giới.
  • 22/06/2020 - 14:00

    Điện gió chưa thể phất

    Việt Nam có thể trở thành thị trường mới nổi về điện gió nhưng chỉ khi nhanh chóng loại bỏ được các rào cản hiện hữu.