Hủy

Điện nhơn trạch Tin tức

Cột mốc mới của PVPower NT2

Cột mốc mới của PVPower NT2

Nhà máy điện Tuabin khí Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 của PVPower NT2 đã đạt mốc sản lượng 45 tỉ kWh điện thương phẩm phát lên lưới điện Quốc gia.

  • 19/04/2018 - 08:00

    Nhơn Trạch 2: Triển vọng trong năm 2018

    Theo dự báo, thủy văn năm 2018 sẽ diễn biến theo hướng mực nước ở các sông từ Tây Bắc đến đồng bằng sông Cửu Long có thể xuống thấp từ 10-30%
Người Tiên Phong