Hủy

Diệp Chi Tin tức

10 câu nói ấn tượng nhất năm 2013

10 câu nói ấn tượng nhất năm 2013

Tạp chí Time tổng kết những câu nói ấn tượng nhất về các vấn đề thời sự nổi bật trong năm 2013 của những nhân vật nổi tiếng.

Người Tiên Phong