Hủy

Điều chỉnh lãi suất Tin tức

  • 09/07/2015 - 09:46

    VAMC duy trì lãi suất thấp

    VAMC chấp thuận điều chỉnh lãi suất đối với các khoản nợ xấu đã mua trong quý III/2015 (từ ngày 01/7/2015 đến ngày 30/9/2015).