Hủy

DMC Tin tức

  • 10/05/2013 - 12:13

    DMC lãi trên 24 tỷ đồng trong quý I

    Kết thúc quý I, công ty hoàn thành xấp xỉ 23% kế hoạch lợi nhuận sau thuế được giao. DMC dự kiến tỷ lệ cổ tức 2013 là 22 - 24%.