Hủy

Do du Tin tức

Trăm tỉ từ du lịch đường thủy

Trăm tỉ từ du lịch đường thủy

Việt Nam cần phát triển cơ sở hạ tầng và sản phẩm cho du lịch đường thủy, đường biển tốt hơn trước khi có thể tăng doanh thu mảng kinh doanh này.

  • 04/07/2024 - 15:25

    Mỹ đang thiếu điện trầm trọng

    Mỹ đang phải đối mặt với nhu cầu điện tăng đột biến từ các trung tâm dữ liệu và quá trình điện khí hóa nền kinh tế.
XOR, XOR Việt Nam