Hủy

Đỗ Quý Doãn Tin tức

3 Thứ trưởng nghỉ hưu từ 1/10/2013

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định nghỉ hưu đối với 3 Thứ trưởng của các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tư pháp.