Hủy

Do sau Tin tức

  • 05/10/2019 - 15:49

    Triển khai Lean Six Sigma

    Giới thiệu cơ bản về Lean Six Sigma và quy trình triển khai trong thế giới thực của nó, cho các chuyên gia cũng như sinh viên.
  • 12/12/2018 - 06:30

    Phía sau một thiên tài

    Đọc Leonardo Da Vinci để thấy rằng, những cố gắng và thành công của mỗi người chưa bao giờ là đủ.