Hủy

Do von Tin tức

  • 29/09/2021 - 13:30

    Lực hút dòng vốn ESG

    Việc tăng vốn đầu tư nước ngoài sẽ buộc các công ty tập trung nhiều hơn vào yếu tố bền vững ESG.