Hủy

Doanh nghiep nhap khau Tin tức

  • 25/05/2022 - 07:30

    Phaata “đi chợ” logistics

    Đầu năm 2020, Phaata chính thức đi vào hoạt động, công ty là nền tảng kết nối giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các công ty logistics ở Việt Nam.