Hủy

Doanh nghiệp nước ngoài Tin tức

  • 30/05/2018 - 07:00

    Go Global: Bỏ 10, thu 1

    Nhiều doanh nghiệp trong nước không giấu tham vọng thực hiện chiến lược toàn cầu hóa “Go Global”.
  • 14/12/2015 - 10:51

    5 'ông lớn' nặng nợ nước ngoài

    Hầu hết nợ nước ngoài của các Tổng công ty NN tập trung ở ngành nghề kinh doanh chính, nơi họ phải tìm kiếm nguồn vốn khổng lồ cho các dự án.