Hủy

Doanh nghiệp Tin tức

  • 23/06/2022 - 18:09

    Top 10 Doanh nghiệp làm từ thiện mùa dịch

    Mỗi doanh nghiệp, doanh nhân là một câu chuyện, nhưng hành động hỗ trợ trong mùa dịch SARS-CoV-2, đã khiến hình ảnh của họ trở nên ấm áp và gần gũi hơn.
  • 23/06/2022 - 18:07

    Tăng giá trị doanh nghiệp nhìn từ IR

    Hoạt động IR nên được giao cho một bộ phận chuyên trách. Nhiệm vụ của bộ phận này về cơ bản gồm 2 phần: truyền thông và chăm sóc đối tác.
Người Tiên Phong