Hủy

Doanh nghiệp y tế Tin tức

  • 04/01/2013 - 11:03

    Nguy cơ lạm phát tăng mạnh là không lớn

    Theo TS.Vũ Viết Ngoạn-Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia,chính sách tài khóa-tiền tệ năm 2013 cần được tiếp tục điều hành một cách thận trọng chặt chẽ nhưng có sự điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến của nền kinh tế.