Hủy
Doanh Nghiệp

Công ty mẹ PHR lãi 259 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2012

Thứ Tư | 25/07/2012 09:35

Quý II/2012, công ty mẹ PHR đạt 346,7 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 88,6 tỷ đồng.
 
Công ty cổ phần Cao Su Phước Hòa ( PHR) công bố báo cáo tài chính quý II/2012 công ty mẹ.

Quý II/2012, PHR đạt 346,7 tỷ đồng doanh thu, giảm 16% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế đạt 88,6 tỷ đồng, giảm 23,5% so với quý II/2011.

Lợi nhuận gộp quý này là 72 tỷ đồng, giảm 49,5% so với cùng kỳ 2011. Doanh thu tài chính quý này đạt 13,7 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính là âm 1,2 tỷ đồng do được hoàn nhập, so với 18,9 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Chi phí quản lý đạt 20, 5 tỷ đồng, tăng 22,6% so với quý II/2011, ngược lại chi phí bán hàng lại giảm 31,3% so với cùng kỳ 2011.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, PHR đạt 859 tỷ đồng doanh thu, giảm 16% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 259 tỷ đồng, giảm 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó lợi nhuận khác 6 tháng đầu năm tăng 107,3 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ 2011 do tăng diện tích thanh lý vườn cây cao su.

PHR giải trình nguyên nhân lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ 2011 là do sản lượng tiêu thụ tăng nhưng giá bán bình quân giảm 26,2 triệu đồng/tấn làm doanh thu giảm dẫn tới lợi nhuận giảm.

Kết quả kinh doanh quý II/2012 công ty mẹ PHR
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật