Hủy
Doanh Nghiệp

HVX lãi 3,61 tỷ đồng quý II/2012, tăng 73,5% so với cùng kỳ

Thứ Hai | 30/07/2012 15:59

Quý II/2012, HVX đạt 193,85 tỷ đồng doanh thu, tăng 4% so với cùng kỳ 2011.
 
Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân ( HVX) công bố báo cáo tài chính quý II/2012.

Quý II/2012, HVX đạt 193,85 tỷ đồng doanh thu, tăng 4% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,61 tỷ đồng, tăng 73,5% so với quý II/2011 do doanh thu tăng trong khi giá vốn hàng bán hầu như không tăng.

Lợi nhuận gộp quý này là 30,1 tỷ đồng, tăng 26,4% so với cùng kỳ 2011. Doanh thu tài chính quý này đạt 1,38 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ lãi tiền gửi, tiền vay.

Chi phí tài chính đạt gần 7 tỷ đồng, tăng hơn 5,5 lần so với cùng kỳ 2011 do chiết khấu thanh toán. Chi phí bán hàng đạt 11 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ 2011, trong khi chi phí quản lý đạt 7,14 tỷ đồng, giảm 17,3% so với quý II/2011.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, HVX đạt 345,7 tỷ đồng doanh thu, giảm 10,4% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 6,9 tỷ đồng, tăng 51,3% so với cùng kỳ năm trước nhờ việc tiết kiệm chi phí sản xuất và chi phí giảm do một số máy móc thiết bị hết khấu hao.

Kết quả kinh doanh quý II/2012 của HVX
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật