Hủy
Doanh nghiệp

IJC lãi 54 tỷ đồng quý I/2012, gấp rưỡi cùng kỳ

Thứ Năm | 26/04/2012 23:12

Doanh thu thuần của công ty tăng 126%. Nhưng do giá vốn hàng bán và các chi phí tăng mạnh nên lợi nhuận sau thuế chỉ còn tăng 54%.
Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật, mã IJC, thông báo kết quả kinh doanh quý I/2012.

Doanh thu thuần quý I/2012 của IJC tăng 126% so với cùng kỳ năm 2011, đạt 184 tỷ đồng. Do giá vốn hàng bán tăng tới 179%, lên 95 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp chỉ còn tăng 88%, đạt 89 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm trong khi chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý cùng tăng khiến lợi nhuận trước thuế IJC còn 67 tỷ đồng.

Trừ đi thuế, lợi nhuận sau thuế quý I/2012 của công ty là 54 tỷ đồng. So với quý I năm trước, kết quả này tăng 54%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 197 đồng, giảm 46% so quý I/2011 công ty phát hành cổ phiếu tỷ lệ 1:4.

Bảng kết quả kinh doanh quý I/2012 của IJC
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn DVT/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật