Hủy
Doanh Nghiệp

Masan có lãi trở lại trong quý III, lũy kế 9 tháng lỗ 305 tỷ đồng

Thứ Bảy | 15/11/2014 11:37

Chi phí tài chính, chủ yếu là lãi vay trả cho ngân hàng và các trái chủ, là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận giảm. Mỏ Núi Pháo đã có lãi.
 

Công ty cổ phần Tập đoàn Ma San (mã MSN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2014 với kết quả kinh doanh giảm sút.

Theo báo cáo được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, doanh thu thuần gần 3.994 tỷ đồng, tăng 24%. Giá vốn tăng mạnh hơn, kéo lợi nhuận gộp chỉ còn tăng 17%, biên lợi nhuận gộp giảm từ 43,1% xuống 40,84%.

Hoạt động tài chính lỗ hơn 324 tỷ đồng, do chi phí lên tới gần 405 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý cũng tăng, lần lượt là 8,6% và 19,1%.

Tập đoàn đã có lãi trở lại sau quý II lỗ với lợi nhuận sau thuế quý III/2014 đạt 232,7 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ chỉ là 28 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Masan đạt 10.833 tỷ đồng, tăng 44%. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng là 189 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là âm 305 tỷ đồng. Tính bình quân, mỗi cổ phiếu lỗ 409 đồng.

Chi phí tài chính 1.286 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ bao gồm chi phí lãi vay 364 tỷ đồng trả cho ngân hàng và 722 tỷ đồng trả cho các trái chủ. Ngoài ra, Tập đoàn còn khoản chi phí tài chính khác gần 137,5 tỷ đồng.

Đơn vị: Tỷ đồng
Đơn vị: Tỷ đồng

Tính tới 30/9/2014, tổng nợ phải trả là 24.602 tỷ đồng, trong đó vay và nợ ngắn hạn là 3.342,8 tỷ đồng; vay và nợ dài hạn là 16.112,5 tỷ đồng.

Ngoài báo cáo kết quả kinh doanh theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, Ma San còn lập báo cáo theo dạng pro forma được tính toán bằng cách cộng lại khoản phân bổ lợi thế thương mại từ việc chuyển nhượng cổ phần Techcombank, Vinacafe Biên Hòa, Cám Con Cò, nước khoáng Vĩnh Hảo, Kronfa, Núi Pháo và Lamka (sở hữu bia Sư tử trắng). Với báo cáo này, lợi nhuận sau thuế 9 tháng là 1.015 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ.

Trong đó, phần lợi nhuận thuộc chủ sở hữu công ty là 393,45 tỷ đồng, giảm 47%. EPS đạt 527 đồng.

Ma San cho biết, trong quý III/2014, mỏ Núi Pháo đã vượt qua điểm hòa vốn và có lợi nhuận thuần 25 tỷ đồng.

Nguồn DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới