Hủy
Doanh Nghiệp

Thái Hòa sau kiểm toán lỗ thêm 49 tỷ đồng 2012

Thứ Tư | 08/05/2013 15:18

Kiểm toán cũng lưu ý khả năng hoạt động liên tục của công ty do nợ phải trả ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn.
 
CTCP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam, mã THV vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2012 chậm so với quy định hơn 1 tháng.

Mức lỗ cả năm 2012 sau kiểm toán tăng thêm 49,4 tỷ đồng, lên 392,8 tỷ đồng. Đơn vị kiểm toán cũng đưa các ý kiến loại trừ và lưu ý nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.

Nguồn: THV Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: THV Đơn vị: tỷ đồng

Theo ý kiến kiểm toán, tại ngày 31/12/2012, tài sản ngắn hạn của THV nhỏ hơn nợ phải trả ngắn hạn 718 tỷ đồng, lỗ trong năm 2012 là 392,8 tỷ đồng chưa kể đến ảnh hưởng của các vấn đề khác, lỗ lũy kế 622,5 tỷ đồng. Các yếu tố này dẫn tới nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động của THV.

Khả năng tiếp tục hoạt động của công ty phụ thuộc vào lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh có thể thu được trong tương lai và sự hỗ trợ tài chính của các cổ đông và các ngân hàng.

Ban Tổng Giám đốc đã lên phương án thanh toán các khoản nợ như phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc bán một số dự án đã triển khai, đồng thời xin gia hạn các khoản vay đến hạn. Bên cạnh đó, các cổ đông chính của công ty cam kết sẽ tiếp tục cung cấp nguồn tài chính và các khoản tín dụng cho công ty bất cứ khi nào cần thiết để công ty đủ khả năng duy trì hoạt động.

Tại ngày 31/12/2012, lỗ lũy kế của THV là 622,5 tỷ đồng vượt vốn điều lệ là 577,5 tỷ đồng.

Nguồn Dân Việt

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật