Hủy
Doanh nghiệp

Than Cao Sơn quý III lỗ nặng 155 tỷ đồng, nợ phải trả chiếm 96% nguồn vốn

Thứ Tư | 22/10/2014 09:42

Theo đó, lỗ lũy kế của TCS cuối quý 3 cũng chính thức vượt xa con số vốn điều lệ thực góp chỉ gần 150 tỷ đồng.

Doanh thu trong kỳ đạt 746,6 tỷ đồng, tăng 15% cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng đến 45%, ở mức 819,8 tỷ đồng đã khiến cho TCS lỗ gộp hơn 73 tỷ đồng.

TCS cho biết từ tháng 2 đến tháng 9 năm nay, chênh lệch thuế suất tài nguyên là từ 7% đến 9% Công ty chưa bù lỗ trong kế hoạch giao là 54,2 tỷ đồng. TCS giảm doanh thu do thực hiện cung độ không đạt so kế hoạch là 147,806 tỷ đồng.

Trong khi các chi phí đều giảm thì chi phí quản lý tăng đáng kể với 64%, lên 54 tỷ đồng. Kết quả sau cùng TCS lỗ hơn 155 tỷ đồng, cùng kỳ mức lỗ là 27,8 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TCS lỗ 202,4 tỷ đồng. Được biết TCS đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2014 là 71,8 tỷ đồng. Với kết quả này thì “đường về đích” của Công ty trong quý còn lại sẽ khá khó khăn.

Theo đó, lỗ lũy kế của TCS cuối quý 3 cũng chính thức vượt xa con số vốn điều lệ thực góp chỉ gần 150 tỷ đồng.


Ngoài ra tính đến hết quý 3, các khoản phải thu của TCS giảm đáng kể hơn 50% so với đầu năm, còn gần 111 tỷ đồng, chủ yếu là khoản phải thu khác hàng 90 tỷ đồng. Ngược lại thì tồn kho tăng vọt 63%, lên 404.6 tỷ đồng.

Đáng chú ý là nguồn vốn, nợ phải trả gia tăng 11%, lên 1,554 tỷ đồng, chiếm đến 96% tổng nguồn vốn. Trong đó gồm chủ yếu là vay và nợ ngắn hạn 183 tỷ đồng; người mua trả tiền trước 456 tỷ đồng; chi phí phải trả 392.6 tỷ đồng bao gồm trích trước chi phí bóc đất hụt hệ số hơn 249 tỷ đồng, trích trước chi phí cung độ vận chuyển hụt hệ số 133 tỷ đồng; vay và nợ dài hạn gần 357 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của TCS chỉ khoảng 66 tỷ đồng.

Nguồn Công lý

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật