Hủy

Doanh so nha o Tin tức

  • 12/12/2022 - 08:00

    Big 4 thiệt kép

    Lộ trình cổ phần hóa và tiếp tục thoái vốn trong bối cảnh 4 ngân hàng quốc doanh đang có nhiều bất lợi so với các đối thủ từ khối tư nhân.