Hủy

Đội điều tra Tin tức

  • 02/03/2014 - 10:38

    Vay tiêu dùng gánh lãi suất...74%/năm

    Người vay "tố" công ty mập mờ các điều khoản, lãi suất cao, phạt nặng, trong khi công ty tài chính cho rằng mình làm đúng quy định trong hợp đồng.